Beschrijving

Algemeen
Altijd al gedroomd om te wonen in een karakteristiek gebouw op een unieke locatie in een waterrijke omgeving met uitstraling en historie? Dan is de Muntkade, de ‘place to be’.
Dit appartement met privé tuin (circa 20m2) is gesitueerd op de begane grond in het bijgebouw van het kleinschalig appartementencomplex Dekkledenhuis met een seperate ingang. Daarnaast is er een volledig ingericht gezamenlijk dakterras aanwezig op het dak van het hoofdgebouw. De woning ligt op ca. 10 minuten lopen van Utrecht Centraal en op enkele minuten rijden van de Ring Utrecht.
 
Historie van Het Dekkledenhuis
Een oud pakhuis, uniek, sfeervol en vol historie. Het gebouw is oorspronkelijk gebouwd in 1909 en in 2011 getransformeerd naar een kleinschalig comfortabele nieuwbouw appartementencomplex bestaande uit 33 appartementen verdeeld over 2 gebouwen waarbij de authentieke en fraaie uitstraling van het gebouw is teruggebracht.
 
Ligging Muntkwartier, omgeving en voorzieningen
Deze locatie is altijd in trek en uniek met een eigen identiteit. Het Muntkwartier is een actieve buurt in Utrecht-West met veel groen en water en biedt ook veel op recreatief gebied. In een aantrekkelijk woongebied nabij de voormalige Koninklijke Rijksmunt omringd door water met zijn monumentale bruggetjes, direct aan het Merwedekanaal en op loopafstand van de historische haven in Parkhaven, Park Oog in Al, nabij het hart van Utrecht, vlakbij verstilde en groene singels, maar ook met winkels, terrassen, restaurants, theaters en musea in de buurt. Alles op loopafstand van je eigen appartement op een plek die opvallend rustig is. 
Wat een heerlijke plek om te wonen!
 
Indeling
Begane grond:  
Gezamenlijke entree met bellentableau en intercom en trappenhuis naar verdiepingen.
Appartement:
Entree, woonslaapkamer met openslaande deuren naar ruime stadstuin, in dezelfde ruimte is op speelse wijze praktisch gebruik gemaakt van de hoogte door het gebruiken van een hoogslaper met daaronder een inloopkast/dressing en extra bergruimte. Moderne open keuken v.v. diverse inbouwapparatuur, ruime badkamer voorzien van toiletruimte, vaste wastafel, doucheruimte en aansluiting voor wasmachine.

Afmetingen en plattegronden
Zie NEN 2580 meetrapport.
Toelichtingsclausule NEN2580 (De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580).
De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Overdrachtsbelasting en Startersregeling:
Bij de eigendomsoverdracht van een registergoed is de koper overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze overdrachtsbelasting maakt onderdeel uit van de zogenaamde "kosten koper" (k.k.). Het overdrachtsbelastingtarief is 2%, 8% of - in sommige gevallen - een combinatie van beide tarieven. Indien u een bestaande woning koopt die u voor langere tijd zelf gaat bewonen kunt u – onder bepaalde voorwaarden – de zogenaamde “startersvrijstelling” voor de overdrachtsbelasting krijgen.
 
Kijk voor meer informatie over overdrachtsbelasting en de verschillende tarieven op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huis-kopen/vrijstelling-overdrachtsbelasting        
 
Bijzonderheden en kenmerken
- De woonoppervlakte bedraagt circa 37m2, en de inhoud bedraagt: 139 m3;
- Oorspronkelijke bouwjaar 1909, herontwikkeling/transformatie 2011;
- Het onderhoud binnen en buiten is goed;
- Actieve vereniging van eigenaars. De servicekosten bedragen per maand € 194,- incl. voorschot energie;
- Verwarming en warm water door middel van de centrale voorziening;
- Ruim voldoende parkeergelegenheid. Parkeren d.m.v. Vergunningen;
- Goede en uitgebreide wijkvoorzieningen in de (directe) omgeving;
- Eigen privé tuin (circa 20m2) en een gemeenschappelijk dakterras van circa 150 m2;
- Vlakbij uitvalswegen maar ook binnen enkele loopminuten van Centraal-Station Utrecht en Jaarbeurs;
- Deze advertentie is met zorg samengesteld echter geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van goedkeuring verhuurder. Derhalve kunnen hier op geen enkele wijze rechten aan ontleend worden.
 

##SEE BELOW FOR ENGLISH TRANSLATION##

General
Have you always dreamed of living in a characteristic building in a unique location in a water-rich environment with character and history? Then the Muntkade is the place to be.
This apartment with private garden (approximately 20m2) is situated on the ground floor in the outbuilding of the small-scale apartment complex Dekkledinghuis with a separate entrance. In addition, there is a fully furnished communal roof terrace on the roof of the main building. The house is about a 10-minute walk from Utrecht Central Station and a few minutes' drive from the Ring Utrecht.
 
History of The Covered House
An old warehouse, unique, atmospheric and full of history. The building was originally built in 1909 and transformed in 2011 into a small-scale, comfortable new apartment complex of 33 apartments spread over 2 buildings, where the authentic and beautiful appearance of the building has been restored.
 
Location Muntkwartier, surroundings and facilities
This location is always in demand and unique with its own identity. The Muntkwartier is an active neighborhood in Utrecht-West with lots of greenery and water and offers a lot in the field of recreation. In an attractive residential area near the former Koninklijke Rijksmunt, surrounded by water with its monumental bridges, directly on the Merwede Canal and within walking distance of the historic harbor in Parkhaven, Park Oog in Al, near the heart of Utrecht, close to tranquil and green canals, but also with shops, terraces, restaurants, theaters and museums nearby. Everything within walking distance of your own apartment in a place that is remarkably quiet. What a wonderful place to live!
 
Layout
Ground floor:
Shared entrance with doorbells and intercom and staircase to floors.
Apartment:
Entrance, living room with patio doors to the spacious city garden, in the same room practical use has been made of the height by using a loft bed with a walk-in closet/dressing and extra storage space underneath. Modern open kitchen with various built-in appliances, spacious bathroom with toilet, sink, shower and connection for washing machine.

Dimensions and plans
See NEN 2580 measurement report.
Explanatory clause NEN2580 (The Measurement Instruction is based on the NEN2580).
The Measuring Instruction is intended to apply a more unambiguous way of measuring to give an indication of the usable surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations when performing the measurement.

Transfer tax and Starter scheme:
When transferring ownership of a registered property, the buyer owes transfer tax. This transfer tax is part of the so-called "buyer costs" (k.k.). The transfer tax rate is 2%, 8% or - in some cases - a combination of both rates. If you buy an existing home that you will occupy yourself for a longer period of time, you can – under certain conditions – receive the so-called “starter exemption” for the transfer tax.
 
For more information about transfer tax and the different rates, see:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huis-kopen/vrijstelling-transfersbelasting
 
- Special features and characteristics
- The living area is approximately 37m2, and the content is: 139 m3;
- Originally built 1909, redevelopment/transformation 2011;
- The maintenance inside and outside is good;
- Active owners association. The service costs are € 194,-- per month incl. energy advance;
- Heating and hot water through the central facility;
- Ample parking. Parking by means of permits;
- Good and extensive neighborhood facilities in the (immediate) vicinity;
- Own private garden (approximately 20 m2) and a communal roof terrace of approximately 150 m2;
- Close to roads but also within a few walking minutes of Utrecht Central Station and Jaarbeurs;
- This advertisement has been compiled with care, however, without any obligation and subject to the approval of the landlord. Therefore, no rights can be derived from this in any way.

Kenmerken