Flamingostraat 9_01.jpg Flamingostraat 9_02.jpg Flamingostraat 9_03.jpg Flamingostraat 9_04.jpg Flamingostraat 9_05.jpg Flamingostraat 9_06.jpg Flamingostraat 9_15.jpg Flamingostraat 9_16.jpg Flamingostraat 9_17.jpg Flamingostraat 9_18.jpg Flamingostraat 9_19.jpg Flamingostraat 9_20.jpg Flamingostraat 9_21.jpg Flamingostraat 9_22.jpg Flamingostraat 9_23.jpg Flamingostraat 9_07+08.jpg Flamingostraat 9_09.jpg Flamingostraat 9_10.jpg Flamingostraat 9_11.jpg Flamingostraat 9_13.jpg Flamingostraat 9_14.jpg Flamingostraat 9_24.jpg Flamingostraat 9_25.jpg Flamingostraat 9_26.jpg Flamingostraat 9_27.jpg Flamingostraat 9_28.jpg
Flamingostraat 9_01.jpg
Flamingostraat 9_02.jpg
Flamingostraat 9_03.jpg
Flamingostraat 9_04.jpg

Te koop: Flamingostraat 9, 3582 SV Utrecht

€ 299.000,- k.k.
Type object Appartement, benedenwoning
Aanvaarding In overleg
Woonoppervlakte 52,6 m²

Beschrijving

ALGEMEEN
Ideaal voor starters
Ben je op zoek naar een sfeervol appartement op een mooie en rustige locatie vlak bij alle stadse voorzieningen? Dit appartement is perfect voor starters die toe zijn aan hun eerste eigen plek. Gelegen in een gezellige buurt, is het de ideale uitvalsbasis om het bruisende stadsleven van Utrecht te ontdekken.

Dit appartement is ideaal voor starters die op zoek zijn naar een eerste woning met karakter en potentieel. De ligging in de Watervogelbuurt (Utrecht-Zuidoost), met zijn diverse winkels en gezellige sfeer, maakt dit tot een gewilde locatie om te wonen. Het betreft een sfeervolle benedenwoning met een eigen karakter en volop mogelijkheden om je creativiteit de vrije loop te laten. Door de huidige indeling biedt deze woning interessante alternatieven voor starters die op zoek zijn naar een woning waar je nog een ‘eigen’ stempel kunt drukken.

LIGGING WATERVOGELBUURT, OMGEVING EN VOORZIENINGEN
De Flamingostraat is zeer centraal gelegen in de populaire Watervogelbuurt, op korte fiets- en loopafstand van de Utrechtse binnenstad, station Vaartsche Rijn, het Centraal Station en het openbaar vervoer. Op loopafstand zijn eveneens verschillende winkels bereikbaar voor de dagelijkse boodschappen. Om de hoek vind je het Ledig Erf met zijn vele terrasjes, Rotsoord en de Twijnstraat met een ruim aanbod aan winkels. Bovendien is de locatie gunstig gelegen ten opzichte van uitvalswegen. Parkeren kan direct voor de deur met een vergunning op de openbare weg.

AFMETINGEN EN PLATTEGRONDEN
Zie NEN 2580 meetrapport.
Toelichtingsclausule NEN2580 (De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580).
De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

INDELING
Begane grond: entree, gang met meterkast, toiletruimte; aansluitend dichte keuken, doorgang naar badkamer met douchruimte, bijkeuken in de uitbouw, met deur naar patiotuintje op het Zuiden. Ruime L-vormige woonkamer met gashaard, aansluitend slaapkamer en extra kamer in de uitbouw.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in dit unieke appartement aan de Flamingostraat 9 in Utrecht? Neem dan snel contact met ons op voor meer informatie of een bezichtiging. Dit is je kans om een leuke woning te bemachtigen in een van de meest geliefde buurten van Utrecht.

BIJZONDERHEDEN EN KENMERKEN
• Woonoppervlakte: 52,6 m2
• Perceel: 67 m2
• Inhoud: 207,3 m3
• Bouwjaar: 1931
• Energielabel: G
• De woning maakt deel uit van een VvE
• Warm water middels boiler (lease)
•Verwarming via gaskachels
• Zonnige stadstuin van circa 6m2 op het Zuiden
• Fraaie ligging in autoluwe straat in het gemoedelijke Watervogelbuurt
• Rustig gelegen in een woonwijk met voldoende parkeergelegenheid
• Op korte afstand van Centrum, Centraal Station, openbaar vervoer en uitvalswegen
•*De volgende clausules zijn van toepassing: Niet-zelfbewoning-,
As is, where- is en Ouderdomsclausule
• Oplevering: in overleg


*Verkoop van de woning vindt plaats op basis van de volgende clausules:

Niet-zelfbewoningsclausule
Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt/bewoond en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.

As is, where is
Verkoper verklaart dat in algemene zin het uitgangspunt ter zake de verkoop van het registergoed ‘as is, where is’ is, in verband waarmee de huidige bouwkundige, technische, juridische, milieukundige en feitelijke toestand van het registergoed in alle opzichten door een koper moeten worden aanvaard en ter zake door verkoper geen garanties worden gegeven, behoudens dat aan een koper de eigendom wordt geleverd, vrij van hypotheken, huurrechten, zakelijke rechten en overige beslagen.

Ouderdomsclausule
Koper is ermee bekend dat het registergoed ruim 90 jaar oud is en dat de eisen die thans aan de kwaliteit van zaken van soortgelijke aard gesteld mogen worden aanzienlijk hoger liggen dan ten tijde van de toenmalige oprichting. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 van deze overeenkomst, garandeert verkoper niet dat het registergoed vrij is van gebreken (i) die het voorgenomen gebruik in de weg zouden kunnen staan en (ii) die direct dan wel indirect verband (kunnen) houden met de ouderdom van het registergoed.

Overdrachtsbelasting en Startersregeling
Bij de eigendomsoverdracht van een registergoed is de koper overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze overdrachtsbelasting maakt onderdeel uit van de zogenaamde "kosten koper" (k.k.). Het overdrachtsbelastingtarief is 2%, 10,4% of - in sommige gevallen - een combinatie van beide tarieven. Indien u een bestaande woning koopt die u voor langere tijd zelf gaat bewonen kunt u – onder bepaalde voorwaarden – de zogenaamde “startersvrijstelling” voor de overdrachtsbelasting krijgen. Kijk voor meer informatie hierover:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huis-kopen/vraag-en-antwoord/vrijstelling-overdrachtsbelasting


Deze advertentie is met zorg samengesteld echter geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van goedkeuring verkoper. Derhalve kunnen hier op geen enkele wijze rechten aan ontleend worden.

### FOR ENGLISH READ BELOW ###

GENERAL
Ideal for starters
Are you looking for an attractive apartment in a beautiful and quiet location close to all city amenities? This apartment is perfect for starters who are ready for their first place of their own. Located in a pleasant neighborhood, it is the ideal base to discover the vibrant city life of Utrecht.

This apartment is ideal for starters who are looking for a first home with character and potential. The location in the Watervogelbuurt (Utrecht-Zuidoost), with its various shops and cozy atmosphere, makes this a popular location to live. This is an attractive ground floor apartment with its own character and plenty of opportunities to give free rein to your creativity. Due to the current layout, this house offers interesting alternatives for starters who are looking for a home where you can still put your 'own' stamp.

LOCATION OF WATERVOGELBUURT, SURROUNDINGS AND FACILITIES
The Flamingostraat is very centrally located in the popular Watervogelbuurt, a short cycling and walking distance from the city center of Utrecht, Vaartsche Rijn station, Central Station and public transport. There are also several shops within walking distance for daily shopping. Around the corner you will find the Ledig Erf with its many terraces, Rotsoord and the Twijnstraat with a wide range of shops. Moreover, the location is conveniently located in relation to arterial roads. Parking is possible directly in front of the door with a permit on the public road.

DIMENSIONS AND FLOOR PLANS
See NEN 2580 measurement report.
Explanatory clause NEN2580 (The Measurement Instruction is based on NEN2580).
The Measuring Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measuring to provide an indication of the usable surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations in carrying out the measurement.

LAYOUT
Ground floor: entrance, hallway with meter cupboard, toilet room; adjoining closed kitchen, passage to bathroom with shower room, utility room in the extension, with door to patio garden on the South. Spacious L-shaped living room with gas fireplace, adjoining bedroom and extra room in the extension.

Interested?
Are you interested in this unique apartment at Flamingostraat 9 in Utrecht? Please contact us quickly for more information or a viewing. This is your chance to get a nice home in one of the most popular neighborhoods in Utrecht.

SPECIAL FEATURES AND FEATURES
• Living area: 52.6 m2
• Plot: 67 m2
• Volume: 207.3 m3
• Year of construction: 1931
• Energy label: G
• The house is part of a homeowners' association
• Hot water via boiler (lease)
•Heating via gas heaters
• Sunny city garden of approximately 6m2 on the South
• Beautiful location in a car-free street in the pleasant Watervogelbuurt
• Quietly located in a residential area with ample parking
• A short distance from the center, Central Station, public transport and arterial roads
•*The following clauses apply: Non-self-occupancy,
As is, where is and age clause
• Delivery in consultation


*Sale of the property takes place on the basis of the following clauses:

Non-self-occupancy clause
The buyer has been drawn to the fact that the seller has not used/occupied the property sold himself and that he has therefore not been able to inform the buyer about the properties or defects of the property sold, of which he would have been aware if he had actually used the property sold himself. .

As is, where is
The seller declares that in general terms the basic principle regarding the sale of the registered property is 'as is, where is', in connection with which the current architectural, technical, legal, environmental and factual condition of the registered property must be determined in all respects by a buyer. accepted and no guarantees are given in this regard by the seller, except that the property is delivered to a buyer free of mortgages, rental rights, rights in rem and other attachments.

Old age clause
The buyer is aware that the registered property is more than 90 years old and that the requirements that can now be imposed on the quality of items of a similar nature are considerably higher than at the time of its establishment. Notwithstanding the provisions of Article 6 of this agreement, the seller does not guarantee that the registered property is free from defects (i) that could hinder the intended use and (ii) that are (or may be) directly or indirectly related to the age of the registered property.

Transfer tax and starter scheme
When ownership of a registered property is transferred, the buyer is liable to pay transfer tax. This transfer tax is part of the so-called "buyer costs" (k.k.). The transfer tax rate is 2%, 10.4% or - in some cases - a combination of both rates. If you buy an existing home that you will live in for a longer period of time, you can - under certain conditions - receive the so-called "starter exemption" for transfer tax. For more information about this, see:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huis-kopen/question-en-answer/vrijstelling-transferstax


This advertisement has been compiled with care, but is completely without obligation and subject to seller's approval. Therefore, no rights can be derived from this in any way.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00930
Vraagprijs € 299.000,- k.k.
Inrichting Niet gestoffeerd
Inrichting Niet gemeubileerd
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Maandag 4 maart 2024
Bouw
Type object Appartement, benedenwoning
Woonlaag 1e woonlaag
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1931
Dakbedekking Dakpannen
Type dak Platdak
Keurmerken Energie prestatie advies
Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas
Oppervlaktes en inhoud
Woonoppervlakte 52,6 m²
Inhoud 207 m³
Indeling
Aantal bouwlagen 1
Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamer)
Aantal toiletten 1
Locatie
Ligging Aan rustige weg
Beschutte ligging
Dichtbij openbaar vervoer
In woonwijk
Nabij school
Nabij snelweg
Tuin
Type Open ruimte
Hoofdtuin Ja
Oriëntering Zuiden
Staat Normaal
Energieverbruik
Energielabel G
Uitrusting
Warm water Elektrische boiler
Verwarmingssysteem Gaskachels
Tuin aanwezig Ja
Vereniging van Eigenaren
Ingeschreven bij de KvK Ja
Opstal verzekering Ja
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding Tolsteeg B 1366
Perceeloppervlakte 67 m²
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomsituatie Eigen grond

Plattegronden

Kaart

Sluiten

Recent bekeken